Biznesa un juridisko konsultāciju birojs

Sazināties:

+371 26677797

SIA SkyOffice (turpmāk – SkyOffice vai mēs) apņemas aizsargāt Jūsu personas datu privātumu un nodrošināt to drošību.

Šajā personas datu apstrādes politikā aprakstīts, kā SkyOffice apkopo un izmanto Jūsu personas datus, lai pienācīgi sniegtu Jums mūsu pakalpojumus.

1. Datu apstrādes mērķis

Mēs apstrādājam datus, ko esam ieguvuši par Jums, lai nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumu pilnīgu un netraucētu sniegšanu, kā arī ievērotu likumā noteiktās prasības.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādu darbību veikšanai:

 • Jūsu pieteikumu apstrādei;
 • Pakalpojumu sniegšanai;
 • Jūsu identitātes pārbaudei (tas var ietvert arī tiešsaistes identifikācijas sistēmu izmantošanu);
 • Likumā noteikto prasību izpildei (tajā skaitā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā minētās prasības);
 • Saziņai ar Jums;
 • Mūsu mājaslapas nepārtrauktai uzlabošanai, IT drošības prasību ievērošanai;
 • Jaunu pakalpojumu piedāvāšanai Jums;
 • Izmantošanai jebkādā citā likumīgā veidā, kas atbilst mūsu tiesiskajām attiecībām ar Jums.

2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Likumā noteikto prasību izpilde – mēs stingri ievērojam gan Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, gan Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā minētās prasības. Likums mums nosaka pienākumu Jūs identificēt, kā arī dokumentēt un uzglabāt datus par mūsu sadarbību.
 • Jūsu piekrišana – lai mēs būtu tiesīgi izmantot mūsu mājaslapā sīkdatnes, kā arī mārketinga nolūkiem, tai skaitā mūsu pakalpojumu reklamēšanai.
 • Datu iegūšana.

Mēs Jūsu personas datus iegūstam šādos veidos:

 • Jūs brīvprātīgi sniedzat mums informāciju, aizpildot mūsu pieteikumu mūsu interneta vietnē, kā arī Jūs sūtāt mums informāciju pa e-pastu vai tālruni.
 • Jūs izmantojat mūsu mājaslapu un informācijas iegūšana notiek pateicoties sīkdatnēm.
 • Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai tos izmantojāt iepriekš.
 • Informāciju par Jums mums sniedz trešās personas, piemēram, Lursoft.lv, kā arī Jūsu norādītās kontaktpersonas.

Augstākminētajos veidos mēs iegūstam par Jums, un Jūs sniedzat mums šādus personas datus:

 • Vārds, uzvārds, personas kods;
 • Mobilā tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Pases vai ID kartes kopiju;
 • Dzīvesvietas adresi.

No trešajām personām mēs iegūstam par Jums šādu informāciju, kas var saturēt Jūsu personas datus:

 • Informācija no Lursoft.lv par to, kuros uzņēmumos esat kā dalībnieks (īpašnieks);
 • Informācija no bankām, finanšu un maksājumu iestādēm attiecībā uz Jūsu adresētajiem maksājumiem mums.

3. Jūsu personas datu glabāšanas termiņš

Mēs glabāsim Jūsu datus tikai likumā noteiktajos termiņos un tikai tik ilgi, lai sasniegtu mērķi, ar kādu tos ieguvām. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas novēršanas likumu glabāsim informāciju 5 gadus pēc sadarbības.

4. Datu nodošana trešajām personām

Lai izpildītu apņemtās saistības, kā arī likumā noteikto, mēs nodosim Jūsu personas datus atsevišķām trešajām personām, par kurām iepriekš būsiet informēti:

 • Mūsu sadarbības partneriem, kuri mūsu vārdā nodrošina tehniskos risinājumus Jūsu identificēšanai;
 • Jebkurā brīdī, kad likums to prasa, mēs varam atklāt informāciju par mūsu pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses un Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnēs, piemēram, lai ievērotu likumu un juridiskos procesus, ja mēs labticīgi uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību, novērstu un izmeklētu krāpšanu vai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumu;
 • Lai identificētu, izmeklētu un novērstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas darbības;

Pārsūtot datus, mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu tādus pašus drošības pasākumus personas datu glabāšanai un apstrādei, kā to darām mēs. Mēs nodrošinām, ka visas trešās personas un citas mūsu grupas struktūrvienības veic atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus. Trešās personas, kurām nodosim Jūsu personas datus, nav tiesīgas izmantot Jūsu personas datus saviem mērķiem. Tās ir tiesīgas apstrādāt Jūsu personas datus tikai konkrētos, mūsu noteiktos nolūkos un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Mēs veicam visus drošības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem tiesību aktiem.

5. Jūsu tiesības attiecību uz Jūsu personas datiem

Datu subjektiem ir tiesības uz pamatotu konfidencialitāti, kad tiek apstrādāti viņu personas dati. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, savu personas datu apstrādes pārtraukšanu vai atcelšanu, kā arī iebilst pret savu personas datu apstrādi. Datu subjektiem Eiropas Ekonomikas zonā, kā personas datus mēs apstrādājam gan Eiropas Ekonomikas zonā, gan ārpus tās, tiek piemērotas šādas papildu tiesības:

 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei jebkurā laikā;
 • Tiesības saņemt konkrētu informāciju par mūsu darbībām ar datiem;
 • Tiesības neļaut mums izmantot savus personas datus tiešiem mārketinga nolūkiem;
 • Tiesības pieprasīt dzēst savus personas datus, ja tie vairāk nav nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika iegūti vai apstrādāti, vai labot nepareizus vai nepilnīgus datus;
 • Tiesības ierobežot apstrādi noteiktos gadījumos;
 • Tiesības apstrīdēt datu apstrādi, kas balstīta uz mūsu likumiskajām interesēm;
 • Tiesības novērst datu apstrādi, kas var radīt kaitējumu vai problēmas datu subjektam vai citai personai;

Pirms izpildām Jūsu pieprasījumu mums ir pienākums Jūs identificēt, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati netiek nodoti citai personai vai tādai personai, kurai nav tiesības tos saņemt. Lai Jūsu identificētu, iespējams, Jums būs mums jāsniedz papildu informācija, pretējā gadījumā nevarēsim uz Jūsu pieprasījumu pienācīgi atbildēt.

Ja Jūs vēlaties pārskatīt, pārbaudīt, labot vai pieprasīt dzēst savus personas datus, vai iebilst pret savu personas datu apstrādi, sūtiet mums rakstisku pieprasījumu uz e-pastu: info@skyoffice.lv vai mūsu juridisko adresi.

6.Tiešais mārketings

Savās mārketinga aktivitātēs mums ir jāievēro noteikti privātumu regulējošie normatīvie akti un noteikumi. Parasti iepriekšēja rakstiska Jūsu piekrišana ir nepieciešama attiecībā uz tiešo mārketingu, kas tiek īstenots ar elektronisko līdzekļu starpniecību. Izņēmuma gadījumā mums ir tiesības Jums sūtīt mārketinga ziņas vai e-pastus, ja mūsu sadarbības ietvaros esam jau ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju, un piedāvāt Jums līdzīgus produktus vai pakalpojumus.

Mēs Jums katru reizi skaidri piedāvāsim tiesības iebilst pret mārketinga ziņām saprotamā veidā tā, lai tas ir nošķirams no citas informācijas.

Jūsu tiesības iebilst pret mārketinga ziņu saņemšanu mēs nekavējoties ņemsim vērā. Ja Jūs jebkurā laikā izvēlēsieties nesaņemt mārketinga ziņas, mēs tās turpmāk Jums nesūtīsim, ja vien nebūsiet izteikuši jaunu piekrišanu.

7. Personas datu drošība

Lai aizsargātu Tevis sniegto informāciju un Tavu datu privātumu, mēs esam ieviesuši tehniska un administratīva rakstura drošības pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un testējam drošības tehnoloģijas. Mēs ierobežojam piekļuvi Taviem personas datiem mūsu darbiniekiem, nosakot pieejas tiesības ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Mēs veicam savu darbinieku apmācību par privātuma svarīgumu, lai saglabātu Tavas informācijas privātumu un drošību.

8. Sazināšanās ar mums

Jautājumu gadījumā droši rakstiet mums uz info@skyoffice.lv vai zvanot pa tālruni 62 00 7000.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu saturu un nodrošinātu Jums labāku lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, iepazīsties ar mūsu sīkdatņu politiku, lai iegūtu sīkāku informāciju.
Sīkdatņu politika
SAPRATU
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu saturu un nodrošinātu Jums labāku lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, iepazīsties ar mūsu sīkdatņu politiku, lai iegūtu sīkāku informāciju.
Sīkdatņu politika
SAPRATU
13. un 14.jūnijā mūsu birojā ir brīvdiena. Pieteikumi un e-pasti tiks apstrādāti pirmdien, 17.jūnijā.
This is default text for notification bar